Мотото на Paolo Botticelli е: Бъди неповторим!


Една от световните модни легенди Коко Шанел казва: „Разкошът трябва да бъде удобен, иначе това не е разкош“.  Ние от екипа на Paolo Botticelli приемаме това за своя мисия. Да бъдете неповторими и същевременно да се чувствате комфортно!


Брандът Paolo Botticelli e с над 20-годишна история. През годините изградихме верига от фирмени магазини на територията на цялата страна. За да бъдем винаги до нашите клиенти, създадохме онлайн магазин, който е достъпен, както на територията на България, така и в цяла Европа.


Екип от професионалисти се стреми с всяка следваща колекция да предлага модели повлияни от световните тенденции. За нас е много важно, носейки моделите ни, да се чувствате неотразими. Опитали сме се да съберем всички стилове на едно място, за нас това е призвание!


Под бранда Paolo Botticelli може да откриете нашите линии - Paolo Botticelli, Daniele Gilardo, Paolo Bocelli, Ricardo Farini, G-Point, Guardi, H-8, Loup, Cool New, Giraffe, Fair Lady.
Kлиентите ни са приоритет, стремим се да посрещаме техните нужди и особено държим на обратната връзка, за да успяваме да отговорим на изискванията им. Нашата цел е да се развиваме постоянно.


Бъди неповторим с Paolo Botticelli!BG16RFOP002-2.095-3706 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към микро, малки и средни предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро, малки и средни предприятия.

В изпълнение на проектът ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Цели на проекта:

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


Обща стойност:  124653,13лв., от които 105955,16лв европейско и 18697,97лв национално съфинансиране.

Начало: 08.03.2021 г.

Край: 08.06.2021 г.


Back To Top
пиши ни